Contoh Surat Panggilan Orangtua


Contoh surat panggilan untuk orangtua murid. Surat panggilan yang ditujukan kepada orangtua murid untuk melakukan diskusi/musyawarah tertentu antara dewan guru dengan murid berkaitan dengan kepentingan murid bersangkutan.


 
Artikel lainnya; surat izin orangtua, contoh surat keterangan tidak mampu, contoh surat pernyataan.