Kumpulan Geguritan Bagian IV


Artikel kumpulan geguritan bagian IV ini adalah lanjutan dari artikel kumpulan geguritan bagian ketiga.

Mungsuh Jroning Selimut
Geguritan Sutadi MS Dihardjo

Nginggggg....
Lemut miber ngideri mustaka
Mbenginging mbebeda kuping
Ngrangsang mubaling kanepson

Nalika ngerti-ngerti mak clekit!
Nyokot wentis putih mulus
Kanthi gemes kebak semangat
Kaya-kaya lagi nemu rejeki nomplok
Kaya-kaya banget sumelang yen nganti koncatan
Plak! Sarosane tangan nyeblek

Getih nyemlok ngregeti wentis
Nemplok tlapak tangan alus

Upama eling
Uget-uget kruget-kruget jejogedan jroning jumbleng
Upama ngerti
Lemut mentas ngndhog ancik-ancik tinja kemrampul
Apa tangan mulusmu tegel nyeblek sanajan jengkel

Upama sing dicokot
Tangan loro kiwa tengen
Cilaka! Piye carane nyeblek
Endi sing kudu dikurbanake
Endi sing kudu dilolosake

Nginggg nginggg nginggg
Lemut siji diceblek mati
Jebul kancane akeh nggenteni
Wis brukut krukup rapet
Meksa mlebu sarung
Mbenginging ora uwis-uwis
Dadi mungsuh jroning selimut

                                  Dimuat Majalah Panjebar Semangat No. 8 20 Pebruari 2010