Kumpulan Geguritan Bagian V


Artikel kumpulan geguritan bagian V ini adalah lanjutan dari artikel kumpulan geguritan bagian keempat.

Kemladhean
Geguritan Sutadi MS Dihardjo

Ngerti-ngerti kemladhean kuwi wis keket nempel
Urip ngrembaka neng ndhuwur kana
Nggedhangkrang sila tumpang
Neng pok-e pang
Ongkang-ongkang nggoyang kahanan

Ora dingerteni
Kapan teka kula nuwun
Menek sekilan mbaka sekilan
Karo nyebar wisa
Nyedhot sari mblendhukke wadhuk
Nguntal kolu kabeh kang ana

Ngerti-ngerti kabeh dikuwasani
Kari wit garing kuru aking

Klaten, tahun 2010


Puntung-puntung Roko Kang Kuyu
Geguritan Sutadi MS Dihardjo

Puntung-puntung rokok kang kuyu
Pating glimpung ing pinggir lurung
Tanpa daya pengarep-arep
Kasepyok ombak jaman kala bendu
Kesingkir kethap-kethip

Cumlekit panas jroning ati
Grayah-grayah tak goleki
Tak gogohi jroning luweng kedhung kenangan
Tak wudhari lempitan-lempitan jaman kawuri
Aku kaget
Eling
Nglengganani
Jebul aku kesampiran siji
Semlempit saselaning driji
Tak thinthingi :
Iki hak kang dadi amanah
Apa asale njarah?

Tak sedhot alon karo istighfar
Sadurunge entek ngobong lathi
Ngetung manfaat lan mudhorote
Kanggo bebrayan
Dudu untung rugi
Kanggo dhiri pribadi

Dhuh Gusti
Nyuwun pangaksami
Kula mboten saged endha
Saking panandhang sistem

Klaten, tahun 2010