Geguritan Bahasa Jawa 'WATU ITEM'


Geguritan Sutardi MS Dihardjo/Masdi MSD:

WATU ITEM

mbegegeg  satengahing kali
njenggeleg watu item nglawan arus
nadhahi gempuran banjir saben wektu
tan kengguh memanise pangiming
nyungul kelem nyungul kelem
nut pasang surute jaman gilir gumanti
lumut lan larahan nyangkut
nutup praupan

kayakinan kang ngantepi watu
apa panggah mentes dadi bebenteng
nahan panggripise jaman
sing tansah nggrogoti iman
angel dipisah
dora saka bebener
kemerosotan saka kemajuan

mbegegeg  satengahing kali
nganti kapan tahan nggondheli ati
nonton kerikil-kerikil saka hulu dadi
dermaga lan mercusuar ing pelabuan
pandom jangkane gegayuhan
senajan durung karuwan bener lan pener

mbegegeg  satengahing kali
apa ra kuciwa lan kentekan pengarep-arep
menawa ra bakal teka sungapan
lan ora dadi apa-apa
nganti banyu kali kentekan ili

mbegegeg  satengahing kali
apa trima dadi tetenger
adege bebener sejati
sawetara owah gingsire jaman
nggiles tanpa rasa ra kira-kira

Klaten, Juli 2011


close